ФЕСТИВАЛ "Четирите стихии"
Заедно сътворихме и преоткрихме огъня, водата, въздуха и земята, творейки!

Целта на фестивала е да сътвори ТРАДИЦИЯ, и то МЕСТНА, и то СЕМЕЙНА – и ЗАЕДНО деца и родители да разберат смисъла на живота в хармония с четирите стихии – земя, вода, въздух, огън, творейки!
Проектът е изключително ценен за всяко населено място, в което гостува, защото спомага за изграждането на ОБЩНОСТ. Той е насочен към децата и семействата, към гостите и туристите на града. Той дава ОБЛИК и УНИКАЛНОСТ.

Семейният фестивал “Четирите стихии” има образователен характер и представя на децата и родителите им истината, че всичко и всички сме едно цяло. На практика чрез фестивала ние разказваме историята на всеки един елемент – вода, въздух, огън и земя, творейки и докосвайки се до това, без което не можем и не познаваме достатъчно, а именно – природата и нейните стихии. На фестивала творим чрез практика, забавлявайки си и научавайки всички по нещо ново. Утвърждаването на идеята, че сме едно цяло с природата, творческото съприкосновение с основните стихии на планетата – въздух, огън, вода и земя, допринася за духовното обогатяване на местната общност. И не само – доколкото се очаква значителна част от участниците във фестивала да бъдат гости от други региони на страната. Инициативата разпространява знания, прилага алтернативни форми на учене, включително чрез забавления и игри. Осъществява дейности, които подпомагат за пренасянето на традиционен опит и знания между поколенията, както и такива, които имат алтернативен характер – използването на даровете на природата /като билките например/, за лечение и профилактика. Най-вече проектът пробужда творческите енергии на хората като им показва начини и умения за съприкосновение с природните стихи и постигането на естетическо удовлетворение чрез себеизява. И всичко това – по начин, който не поставя прагове пред възрасти, пол и нация. По естествен и приятен начин, чрез включване в различните ателиета и работилници по време на фестивала, посетителите се превръщат в участници и съзидатели.