ПЪТУВАЩ ФЕСТИВАЛ "УЛИЦАТА"

Когато дойде време за празници, улицата се изпълва с хора, споделящи емоции. Затова и пътуващият фестивал “Улицата” има за цел да “сподели” с хората емоции, вдъхновение и нови преживявания. Обединяващ елемент на фестивала е изкуството във всичките му форми.

Събитието дава трибуна за изява на артисти от цялата страна, както и на такива, творящи в населеното място, на което той гостува. Акцентът е върху хората, представящи своето изкуство и практики на улицата.
Фестивалът е съвкупност от музика, танци, театър, цирково изкуство, рисуване и не само… Той дава възможност на хората да се докоснат до различните видове изкуства, да ги съпреживеят и, ако могат, да ги усвоят!

Пътуващ фестивал “Улицата” е събитието, което да ни срещне там, където всичко започва и там, където всичко е истинско. Защото животът е пътуване, а улицата е мястото да се срещнем…

Време е за различни преживявания…