Брандиране
  • Витрини с прозрачно PVC фолио. Облепването на витрините с прозрачно PVC фолио се използва, когато искаме да рекламираме, без да закриваме вътрешността на търговския обект.
  • Витрини с PVC фолио. Витрините на търговските обекти са най-подходящото място за позициониране на реклами. Когато имаме нужда да закрием част от вътрешната площ на магазина или заведението използваме непрозрачно PVC фолио. За да се постигне по-голям ефект трябва да използваме максимално голяма площ от витрината.
  • Витрини с перфо фолио. Рекламна визия, разположена върху стъклените части на фасадата е максимално ефективен начин за използването на сградите като място за реклама. Тя се реализира посредством облепване на прозорците от външната страна с перфо фолио, което имитира щора и не пречи на светлината да прониква.
  • Цялостно брандиране на павилиони. Брандирането на павилион е ефективен начин за реклама в градска среда. За осъществяването му се изготвя индивидуален дизайнерски проект и по този начин се постига уникалност на търговската площ. Целта е привличане на клиенти и съответно увеличаване на продажбите. Материалите, които се използват за “обличането” са 3M PVC фолио (върху металните части) и перфо фолио (върху стъклените).
  • Кафе машини, хладилни витрини и автомати, фризери. Брандирането на кафе машини е широко разпространено във всички търговски обекти, като по този начин се популяризира търговската марка на кафе производителя. Това е категорично имиджова реклама. Използват се специализирани 3М PVC фолиа, чийто лепителен слой е устойчив на висока температура. Задължително е визията да бъде и допълнително ламинирана за да предпази изображението от надраскване или друго повреждане, тъй като обикновено вендинг машините са позиционирани в обществени места на открито или закрито.
  • Асансьори, ескалатори. Реклама върху нестандартни интериорни пространства като асансьори, ескалатори и стълбищни пространства посредством облепване с PVC фолиа. Това е изключително подходящ начин за реализиране на дълготрайни имиджови нестандартни рекламни кампании в търговски или обществени обекти, където ежедневно преминава голям пътникопоток.
  • Транспортна реклама. Чрез облепване на автомобилите с фолио, целият автомобилен парк на фирмата може да се превърне в подвижна реклама, която работи 24 часа. Използването на обществения транспорт като начин за реклама, чрез брандиране на автобуси, трамваи, тролеи, влакове или метро е също така много популярна и ефективна форма на реклама. Чрез нея се достига динамичната аудитория, която предвижвайки се до работа или вкъщи е обект на нашата рекламна кампания.
  • Леки автомобили и камиони. МПС са изключително подходящи за цялостно брандиране. Липсата на сложни кривини ги превръща в идеален обект за цялостно опаковане. По този начин едновременно се увеличава рекламната площ и се засилва ефектът от рекламата и естетиката.