Специализирано издание за реклама „Област Габрово сега”

Списание за реклама, любопитни новини и информация, което излиза един път месечно и се разпространява безплатно и безадресно в обществени организации, администрации, фирми и пощенски кутии. Изданието е на пазара от месец март 2011 г. Силният интерес на хората към него провокира разпространението му не само в Габрово, а и в цялата област. От ноември 2013 г. изданието вече става регионална печатна медия с тираж 12 300 броя и се разпространява безплатно и безадресно в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново. В него ежемесечно се публикува информация за културните и спортни прояви в региона, предоставена от общинските администрации, от читалища, театри, галерии, музеи, спортни клубове и други, както и от фирми, развиващи своята дейност в региона.

Изданието “Област Габрово сега” Ви дава гаранция, че Вашата реклама ще достигне до голям брой таргет групи, а предлаганите стоки и услуги ще стъпят ефективно на пазара в Габровска област.