Хоругви

Хоругвите са вертикални информационно-указателни елементи, които се поставят върху административни сгради или по улични стълбове. Тяхното предназначение е да се промотират различни събития, изложения или услуги, които са от обществено значение;