Разпространителска мрежа

Рекламна агенция „Елмазови”ООД разполага с екип от разпространители, които ще доставят вашите рекламни материали/ брошури, флаери, плакати и др./ на посочени от вас места в цяла Габровска област.

За да започне раздаването 4 работни дни предварително клиентът заявява количеството на рекламните материали за раздаване и районите, в които желае да бъдат раздавани. Листовките трябва да бъдат доставени в склада, не по-късно от 1 ден преди започване на раздаването.
Преди започване на раздаването клиентът получава информация за точния час на започване на всеки промоутър, както и точния му маршрут. Промоутърите могат да бъдат контролирани и проверявани през времето, докато трае раздаването.
След приключване на всяка кампания, клиентът получава подробен отчет за свършената работа по райони и маршрути.

Раздаването се извършва по следния примерен начин:
  • Листовките се слагат в п.к., без да се показват
  • При наличие на обща п.к. се слагат 40% от реалните кутии
  • При п.к. без вратичка се зареждат 90%
  • Всички начини за раздаване, маршрути, райони, бройки могат да бъдат коментирани и изменяни, съобразно изискванията и желанията на клиента