Реклама в медии

Успешната реклама печели постоянни клиенти, което осигурява допълнителни приходи.
Рекламна агенция „Елмазови” ООД работи ефективно с всички медии-национални и регионални – в цялата страна. Добре си партнираме с национални и местни радиостанции, вестници,телевизии, списания, електронни издания.
Ние ще окажем съдействие в намирането на най-правилно медийно място, за излъчването на вашата реклама, както и ще съдействаме за промоционални цени на посочените оферти.

 • Реклама в радио ефир
  Радио ефирът е добър посредник между рекламодател и потенциален клиент.
  Разполагаме с модерно мислещи текстописци/ творци, автори/ на радио реклами. Работим с професионални озвучители, музикални редактори и имаме налично студио и техника за записи.
  Ние ще подготвим рекламна радио стратегия, която да бъде максимално ефективна, като изберем най-подходящата радиостанция за излъчването на вашата реклама. Ще ви предложим оптималния вариант на минимални разходи с пълна ефективност. Ще ви подготвим специална персонална оферта с брой излъчвания и дължими суми.
 • Реклама в пресата
  Публикациите във вестници и списания позволява чрез бърз и ефективен начин да се достигне до голяма аудитория и различни таргет групи. Контактите, които имаме с всички печатни издания в страната ще ви позволят бързо да изберете желаното място за реклама, като ние ще ви окажем пълно съдействие в подготовката на оферта, визия и текст.
 • Реклама в телевизия
  Екипът ни от професионалисти ще подготвим минимум два варианта на вашата проекто-рекламата, ще изготвим цялостна рекламна стратегия, а когато разполагаме с готовия продукт, ще осъществим контакт с телевизиите/местни или национални/. Освен ценова оферта и брой излъчвания в съответния телевизионен ефир, ние ще ви дадем информация, за различни предавания с определена насоченост, които тематично да отговорят на предлагания от вас продукт.